style="margin-top:40px;"

joi, 21 septembrie 2017

DALALAI LAMA quotes peace!

Nu putem obţine niciodată pacea în lumea din afară dacă nu facem mai întâi pace cu noi înşine. We can never get peace in the outside world unless we first make peace with ourselves. Compasiunea şi iubirea nu sunt doar un lux. Ca sursă atât pentru pacea interioară cât şi exterioară, sunt fundamentale pentru supravieţuirea speciei noastre. Compassion and love are not just a luxury. As a source of both inner and outer peace, they are fundamental to the survival of our species. Atunci când simţim dragoste şi bunătate faţă de cei din jurul nostru, nu doar că-i face pe alţii să simtă acest lucru, dar ne ajută pe noi să ne dezvoltăm iubirea şi pacea interioară. When we feel love and kindness to those around us, not only makes others feel this, but it helps us to develop our love and inner peace. Când tu crezi că totul este din vina altcuiva, vei suferi mult. Când realizezi că totul izvorăşte numai din tine, tu vei învăţa pacea şi bucuria. When you think it's all about someone else's fault, you'll suffer a lot. When you realize that everything is only coming from you, you will learn peace and joy.

International Day of Peace 21 SEPTEMBER !

Astazi este ziua mondiala a pacii ! Tema din 2017 pentru Ziua internațională a păcii este ''Împreună pentru pace: respect, siguranță și demnitate pentru toți''. Această temă face trimitere la sloganul ''Împreună'' (''TOGETHER'') — denumirea unei inițiative globale ce promovează respectul, siguranța și demnitatea pentru toți cei obligați să-și părăsească locuințele în căutarea unei vieți mai bune, potrivit www.un.org. Această inițiativă reunește structurile Sistemului Națiunilor Unite, cele 193 state membre ale Națiunilor Unite, sectorul privat, societatea civilă, instituțiile academice precum și cetățeni individuali într-un parteneriat global, în sprijinul diversității, nediscriminării și acceptării refugiaților și a migranților. Campania ''TOGETHER'' a fost inițiată în cadrul Summitului Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și Migranți din 19 septembrie 2016. Astfel, anul acesta Ziua internațională a păcii va avea în centru implicarea și mobilizarea oamenilor din lumea întreagă în manifestarea sprijinului față de refugiați și migranți. Mesajele vor fi împărtășite cu comunitățile care găzduiesc refugiați și migranți, precum și cu cei care sunt îngrijorați de faptul că refugiații și migranții ar putea aduce nesiguranță fizică și economică în viața lor. Ziua internațională a păcii va evidenția solidaritatea cu refugiații și migranții și va prezenta beneficiile migrației pentru economii și națiuni, recunoscând în același timp preocupările legitime ale comunităților gazdă. Tinerii vor juca un rol foarte important. De exemplu, ei pot întreprinde acțiuni de voluntariat în primirea și ajutorarea refugiaților și migranților din comunitățile lor. De asemenea, ei pot oferi prietenie tinerilor refugiați și migranți pe care îi întâlnesc la școală sau în vecinătatea locuințelor lor, se mai arată pe site-ul www.un.org. The theme of 2017 for the International Peace Day is "Together for Peace: Respect, Security and Dignity for All". This theme refers to the slogan "TOGETHER" - the name of a global initiative promoting respect, security and dignity for all those forced to leave their homes in search of a better life, according to www.un .org. This initiative brings together United Nations system structures, 193 UN member states, the private sector, civil society, academic institutions as well as individual citizens in a global partnership to support diversity, non-discrimination and acceptance of refugees and migrants. Campaign "TOGETHER" was launched at the United Nations Summit on Refugees and Migrants of 19 September 2016. This year, the International Day of Peace will focus on engaging and mobilizing people around the world to show support for refugees and migrants. Messages will be shared with communities hosting refugees and migrants as well as with those who are concerned that refugees and migrants could bring physical and economic uncertainty to their lives. International Peace Day will highlight solidarity with refugees and migrants and present the benefits of migration for economies and nations, while recognizing the legitimate concerns of host communities. Young people will play a very important role. For example, they can take voluntary action to receive and help refugees and migrants in their communities. They can also provide friendship to young refugees and migrants they encounter at school or in their neighborhood, says the website www.un.org. In Romania, the 12th edition of the Gender Equality Festival, to be held from September 21-23, 2017, marks the International Day of Peace - September 21 - through a human chain as a sign of peace, in the center of Sibiu, at the entrance of pedestrian Balcescu from Astra Park, starting at 15.00, according to a press release of the organizers, ALEG Association "Ținând cont că la nivel internațional suntem martori la o creștere a violenței și a urii, vrem să transmitem un mesaj pentru non-violență — acasă, și în lume. De aceea ne alăturăm rețelei europene Women Against Violence Europe care va promova pe 21 septembrie în 15 țări europene mesajul ''până când va fi pace pentru fiecare femeie''. Așteptăm ca la această inițiativă să participe câteva zeci de sibieni, în special liceeni. (...)", precizează directorul ALEG, Camelia Proca, citată în comunicat. O Zi mondială a păcii se sărbătorește și la 1 ianuarie, aceasta fiind instituită, în 1968, de către Papa Paul al VI-lea, care a dorit ca aceasta să se celebreze în fiecare an în prima zi a anului calendaristic. "Considering that at international level we are witnessing an increase in violence and hate, we want to convey a message of non-violence - home and the world. That is why we are joining the European Network Women Against Violence Europe that will be promoting on September 21 in 15 European countries the message '' until there is peace for every woman. '' We are waiting for this initiative to involve some dozens of Sibiu, especially high-school students ... ', says ALEG director Camelia Proca, quoted in statement. A World Day of Peace is celebrated on January 1, as it was instituted in 1968 by Pope Paul VI, who wanted it to be celebrated each year on the first day of the calendar year.

luni, 18 septembrie 2017

BUDDHA -10 lectii despre viata -10 lessons about life!

Invataturile lui Buddha raman la fel de valoroase. Cand ne simtim blocati, indurerati, fara energie si curaj este bine sa ne intaorcem sufletele catre marii iluminati ai timpurilor trecute si prezente. Buddha's teachings remain equally valuable. When we feel stuck, overwhelmed, without energy and courage, it is good to bring our souls to the great enlightened of past and present times. 1. Buddha - Gaseste-ti telul! 1. Buddha - Find your Goal! “Treaba ta este sa iti descoperi lumea si apoi, cu toata inima sa i te abandonezi.” "Your job is to discover the world and then with all your heart to abandon it." 2. Buddha - Renunta la furie! 2. Buddha - give up anger ! Sa fii furios e ca si cand ai arunca un carbune incins spre alcineva, dar tu esti acela care se arde. ” "To be angry is like throwing a burning charcoal on someone else, but you're the one who burns. " 3. Buddha - Actioneaza! 3. Buddha - Act! "Nu cred in soarta care ii napastuieste pe oameni indiferent de cum se poarta, dar cred in napasta care se napusteste asupra oamenilor daca nu actioneaza." "I do not believe in the fate that hates people no matter how they behave, but I think in the frost that drips on people if they do not act." 4. Buddha - Rezista! 4. Buddha - Resist! "Haosul este parte din absolut tot. Rezista cu sarguinta." "Chaos is part of absolutely everything. It resists with diligence." 5. Buddha - Imparte fericirea ta! 5. Buddha - Share your happiness! "Mii de lumanari se pot aprinde din una singura, iar viata lumanarii nu se scurteaza. Fericirea nu se imputineaza atunci cand o impartim." "Thousands of candles can ignite from one, and candle life does not shorten. Happiness does not crumble when we divide it." 6. Buddha - Priveste in interiorul tau! "Cel mai mare inamic al tau nu iti poate face rau asa cum iti fac gandurile tale nepazite. Dar odata ce devii maestrul lor, nimeni nu nu te mai poate ajuta la fel de tare." 6. Buddha - Look inside you! "Your greatest enemy can not hurt you as your unconscious thoughts do. But once you become their master, no one can help you any more." 7. Buddha - Fii compasiv! "Mai bun decat o mie de cuvinte nesincere este doar un singur cuvant care aduce pacea." 7. Buddha - Be Compassionate! "Better than a thousand insincere words is just one word that brings peace." 8. Buddha - Fii fara frica! Nici macar moartea nu este de temut pentru acela care traieste intelept 8. Buddha - Be afraid! Not even death is feared for the one who lives wisely 9. Buddha - Ajuta! Daca aprinzi o lumina pentru cineva sa stii ca aceasta iti va lumina si tie calea. 9. Buddha - Help! If you light a light for someone to know that it will light you and tie the way. 10. Buddha - Nu judeca! In cer nu exista nicio distinctie intre est si vest; oamenii creeaza deosebiri prin mintile lor si pe care mai apoi le considera adevarate. 10. Buddha - Do not judge! There is no distinction between the East and the West in the sky; people create differences through their minds and then consider them to be true.

JACKET CROCHET Escapade -AUTUMN

HOW TO CROCHET JACKET ESCAPADE

In this DROPS video we show how to crochet A.1, the square that is used in the back at the Escapada jacket in DROPS 180-31. We show the beginning and the end in every round. Work 9 crochet squares before sewing them together into a square back piece. This jacket are crocheted in DROPS Delight, but in the video we work with a thicker yarn; DROPS Eskimo.

Crochet jacket worked in a square with lace pattern.AUTUMN